VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Civilni sektor

Zajednica športskih udruga Grubišno Polje

Udruga mladih "Grubiša"

KUD Kamen Sirač

Češka beseda Končanica

Matica umirovljenika Grada Grubišno Polje

Udruga osoba sa invaliditetom Daruvar

Udruga HVIDR-a Grubišno Polje

AKTUALNE NOVOSTI