VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS

Drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS - oznake PLZ-2/2020

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje drugi po redu NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020) za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.659.548,00 HRK

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 25.09.2020., a najkasnije do 16.11.2020.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:15.09.2020. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 11:30

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-2/2020

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa Ministarstva zaštite okoliša i energetike(MZOIE)

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava korisnika o statusu temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun neto prihoda

Prilog X -Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru Zahtjeva za potporu za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2014.-2020

INFOREURO- 31 12 2019

AKTUALNE NOVOSTI