VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

FOTOGALERIJA

8.SKUPŠTINA LAG-a BILOGORA-PAPUK

Dana 20.12.2016 održana je osma po redu redovna Skupština LAG-a u Daruvaru.

Foto: Dijana Turniški

AKTUALNE NOVOSTI