VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

FOTOGALERIJA

Projekt Busy Bee Workshop, Daruvar

Partneri u projektu su Lokalne akcijske grupe „Bilogora-Papuk“, „Papuk“, „Virovitički prsten“, „VINODOL“ i „Lika“.

AKTUALNE NOVOSTI