VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Grad Grubišno Polje

Grad obuhvaća 24 naselja u svome sastavu (stanje 2006), to su: Dapčevićki Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica,Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Prema popisu 2001., na području Grada Grubišnog Polja žive 7.523 stanovnika. Najveća naselja na području grada su Grubišno Polje s 3.171 stanovnikom te Veliki Zdenci s 1.075 žitelja. Ostala 22 naselja na području grada zajedno imaju 3.277 stanovnika, a niti jedno od njih nema više od 500. Grad Grubišno Polje tako sudjeluje s 5,65% u ukupnom stanovništvu županije.

Prema nacionalnosti[6], 62,37% stanovnika se izjasnilo kao Hrvati, 18,02% kao ÄŒesi, 11,56% kao Srbi, a 3,03% kao Mađari. Ostale narodnosne zajednice zastupljene su s manje od 1% u ukupnom broju stanovnika.

Događaji:

GOSPODARSKI SAJAM - SAJAM SIRA

Svi proizvođači sira, velike mljekarske kuće i mali sirari iz cijele Republike Hrvatske predstavit će posjetiteljima svoje najbolje proizvode. Ponuda je svake godine sve raznovrsnija, širok asortiman poznatih mljekara i još poznatijih sirnih marki zajedno s domaćim sirevima pružit će kupcima vrhunski doživljaj. 


 

AKTUALNE NOVOSTI