VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

IV. Izmjene Lokalne Razvojne Strategije

IV. Izmjene Lokalne Razvojne Strategije

LAG "Bilogora-Papuk" uskoro provodi IV. Izmjene Lokalne Razvojne Strategije (LRS) koje su prvenstveno uvjetovane Odlukom o Izmjeni Odluke o odabiru LAG-a kojom su LAG-u "Bilogora-Papuk" dodijeljena dodatna sredstva za provedbu LRS od 04.08.2020. 

Navedenom Odlukom, LAG-u je dodijeljeno dodatnih 1.183.072,00 kuna

U nastavku donosimo "Obrazloženje IV. Izmjena LRS" te "Prijedlog Kriterija odabira za mjeru 1.1.2." koja je sukladna TO 6.3.1. 

Omogućeno je postavljanje pitanja i slanje komentara u vezi navedenoga na mail: info@lag-bilogora-papuk.hr do 18.09.2020. 


Obrazloženje IV. Izmjena LRS - 2020

Prijedlog Kriterija odabira za mjeru 1.1.2.

AKTUALNE NOVOSTI