VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Izmjena obrazaca zbog uvođenja eura

Na dan 1. siječnja 2023. euro je postao službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da je došlo do izmjena nekoliko obrazaca i priloga u Natječajnoj dokumentaciji te teksta Natječaja za "Potporu malih poljoprivrednih gospodarstava"; odnosno svi iznosi i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice sada se izražavaju u eurima (EUR). 

Izmijenjeni obrasci te novi tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE 

AKTUALNE NOVOSTI