VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Javna prezentacija prijedloga ciljeva, intervencija i alokacija

U sklopu konferencije "Zeleno i inovativno ruralno područje" održana je javna prezentacija prijedloga ciljeva, intervencija i alokacija za novu Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2023.-2027. Prezentacija se održavala 23.09.2022. u Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman u Grubišnom Polju, a držala ju je voditeljica LAG-a "Bilogora-Papuk", mag.ing.agr. Dijana Turniški. Predstavljeni su i ciljevi Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027.  Nakon prezentacije uslijedila je i rasprava u kojoj su svi prisutni mogli dati svoje komentare i dobiti odgovore na pitanja koja su ih zanimala. Prisutni su na kraju prezentacije ispunjavali upitnik o projektnim idejama. Prezentaciji su prisustvovali gospodarstvenici sa područja grada Grubišnoga Polja, predstavnici razvojnih agencija, konzultatntskih kuća te predstavnici grada. 

 

AKTUALNE NOVOSTI