VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Javni sektor

Grad Daruvar
www.daruvar.hr
grad-gospodarstvo@daruvar.hr
 

Grad Grubišno Polje
www.grubisnopolje.hr
gospodarstvo@grubisnopolje.hr
 

Općina Končanica
www.koncanica.hr
opcina@koncanica.hr
 

Općina Sirač
www.sirac.hr
opcina@sirac.hr
 

Općina Đulovac
www.djulovac.hr
opcina.djulovac@gmail.com
 

Općina Dežanovac
www.dezanovac.hr
opcina.dezanovac@dezanovac.tcloud.hr
 

Srednja škola Bartola Kašića
ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
 

C. R. Steiner - učenička zadruga ŽDRALKO, Daruvar

info@crsd.hr

Ekonomska i turistička škola - učenička zadruga KOMPA, Daruvar

Dječji vrtić Sunce, Đulovac

kontakt@djecji-vrtic-sunce.hr

AKTUALNE NOVOSTI