VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA MJERA 1.1.2 LRS - 6.3.1 PRR

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA MJERA 1.1.2 LRS - 6.3.1 PRR

Dana  25.07.2018 donesena je Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 1.1.2 LRS sukladan tipu operacije  6.3.1 Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Dokument možete preuzeti na linku KONAČNA RANG LISTA.

AKTUALNE NOVOSTI