VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

Dana  15.02.2019 održana je sjednica UO LAg-a i donesena  Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS sukladan tipu operacije  7.4.1 Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Konačna rang lista je potvrđena 25.02.2019  s obzirom da su se prijavitelji  odrekli prava na prigovor na donesene Odluke i predloženu konačnu rang listu.

Konačnu/pravomoćnu rang listu možete preuzeti na linku KONAČNA RANG LISTA.

AKTUALNE NOVOSTI