VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Konferencija

LAG „Bilogora-Papuk“ u suradnji sa Razvojnom agencijom AGRO iz Grubišnoga Polja organizira konferenciju „Zeleno i inovativno ruralno područje“. Konferencija će se održati 22. i 23. rujna u Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman u Grubišnome Polju.  

Konferencija je namijenjena poljoprivrednicima i osobama koje zanima ruralni razvoj, razvoj turizma, izvori financiranja, primjena modernih tehnologija u poljoprivredi i slično. Sve teme možete vidjeti u Programu konferencije. Financiranje ove konferencije osigurano je iz Fonda za ruralni razvoj, Mjere tehničke pomoći-„Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom“.

Svi ste pozvani i dobrodošli!

AKTUALNE NOVOSTI