VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom u skladu s kriterijima usvojenim od strane Ministarstva poljoprivrede.

OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ – KREDITI UZ KAMATNU STOPU OD 0,5% I BEZ 

NAKNADA

 

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:

Sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna.

Sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora.

Geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek.

Krediti se odobravaju u kunama.

Minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna.

Maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna.

Nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita.

Kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno.

Instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba.

Rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček od 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna.

Rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca.

Kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

 Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:

  • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita
  • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita
  • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020., a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na poveznici https://www.hbor.hr/kreditni_program/ , a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem ruralni.krediti@hbor.hr .

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/nove-mjere-pomoci-poljoprivrednicima/ .

 

AKTUALNE NOVOSTI