VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG Bilogora-Papuk organizirao dva stručna predavanja u sklopu Vinodara

LAG Bilogora-Papuk, u sklopu desetog po redu Vinodara, organizirao je dva stručna predavanja 4. i 5. lipnja ove godine u Gradskoj vijećnici u Daruvaru.

Prvo predavanje na temu novog Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu održala je voditeljica Lokalne akcijske grupe BIlogora-Papuk, Dijana Turniški, dok je u utorak prezentaciju o financijskim instrumentima održala gđa. Iva Debanić ispred Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG - BICRO) te gđa. Marina Jurašin i g. Josip Grgić ispred Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Prvo predavanje prvenstveno je bilo namijenjeno poljoprivrednicima koji su već upisani u Upisnik OPG-a ili će tek biti upisani, kako bi se upoznali s novostima koje donosi ovaj zakon, koji po prvi puta na jednom mjestu donosi sve propise vezane za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. 

Na početku predavanja izneseni su neki statistički podaci prema kojima od svih upisanih poljoprivrednih gospodarstava u upisnik 96,8% čine obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dok 60% OPG-ova koristi manje od 3ha poljoprivrednog zemljišta te imaju SO manji od 3000 eura.

Predavanjem se nastojalo naglasiti najbitnije stavke novoga zakona kao što je to primjerice odabir statusa OPG-a, što predstavlja novost u regulativi ove vrste djelatnosti. Predstavljen je i članak zakona koji dozvoljava članovima obitelji pomaganje nositelju OPG-a, do sada o tome u propisima nije bilo govora. No, zakonom je propisano kako članovi kućanstva ne mogu obavljati sve poslove, primjerice ne smiju upravljati radnim strojevima i alatima ako nisu upisani u Upisnik. Ta informacija naišla je na neodobravanje prisutnih. Spomenuto je i da je propisano kako svaki OPG mora biti obilježen tablom s nazivom OPG-a, što također nije naišlo na odobravanje prisutnih. Još jedna novost koju donosi ovaj zakon jest ta da se ne smiju koristiti zemljišta koja nisu upisana u Upisnik OPG-a.Također, istaknute su obveze nositelja OPG-a, kao što je primjerice vođenje evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda te redovito izvještavanje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Drugi dan predavanja donio je kratak pregled novog oblika financijske podrške kroz koju će biti ponuđeni ne samo povoljniji krediti već i jamstva za nova ulaganja te je kazao kako je za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj”, predviđena alokacija od 35,3 mil EUR programskog doprinosa iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. HBOR će biti nadležna institucija za provedbu predmetnog financijskog instrumenta, dok će Agencija za plaćanja kontrolirati i verificirati troškove te vršiti plaćanja prema HBOR-u. Namjena samog kredita  jest ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR. Iz HBOR-a je istaknuto kako je najveći mogući iznos kredita 1 mil EUR u kunskoj protuvrijednosti dok je najmanji iznos 50 tisuća u kunskoj protuvrijednosti, dok rok otplate iznosi do 15 godina s počekom do 3 godine. Predstavnica HAMAG-BICRO-a govorila je nešto više i mikro i malim zajmovima za ruralni razvoj te pojedinačnom jamstvu.

 

AKTUALNE NOVOSTI