VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG Bilogora-Papuk potpisao Ugovor za provedbu Podmjere 19.2

LAG BILOGORA-PAPUK  PONOVO USPJEšNO  APLICIRAO  NA  EU  NATJEÄŒAJ

LAG Bilogora-Papuk potpisao je 16.02.2017  Ugovor o dodjeli  sredstava  za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim Ugovorom  dodjeljena su prava na sredstva u najvišem iznosu od 6.488.128,71 HRK  za cijeli period provedbe PRR 2014-2020.Od navedenog iznosa gotovo 75% odnosno točno 4.943.336,16  namjenjeno je za projekte sa područja LAG-a kojima  će  se prihvatljivi korisnici  javljati na natječaje koje će LAG objavljivati u periodu od 2017-2020.

U lipnju 2016 LAG  Bilogora-Papuk  javio se  na Natječaj za Podmjeru 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«– provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Početkom studenog 2016 dobivena je Privremena  odluka o odabiru LAG-a Bilogora-Papuk koja je potvrđena u mjesecu siječnju 2017 te postala konačna a u veljači su konačno i potisani ugovori.

54  lokalne akcijske grupe u Hrvatskoj su uspješno aplicirale na natječaj i potpisale ugovor o dodjeli sredstava.Svim LAG-ovima  predstoji u idućem periodu  prvo potpisivanje Sporazuma sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju  kako bi LAG-ovi mogli objavljivati natječaje.Trneutno je utijeku promjena Pravilnika  za porvedbu podmjera 19.2;19.3i 19.4 kako bi se utvrdio način  objave natječaja  za dodjelu sredstava iz potpisanih Ugovora.

Prve obajve LAG –natječaja  ne mogu se očekivati  prije mjeseca svibnja aiko sbismo svi htjeli d ato bude što ranije no postoji niz procedura koje se moraju uskladiti kako  bi natječaji bili  ispravno provedeni.

U međuvremenu LAG sada može početi sa aktivnostima informiranja  o mjerama ruralnog razvoja  koje su u tijeku ili se planiraju  na nacionalnom nivou.

Ministar poljoprivrede g.Tolušić je na svečanom  potpisivanju Ugovora naglasio da su ovo prva decentralizirana sredstva   namjenjena isključivo lokalnim zajednicama koje LAG-ovi obuhvaćaju te smatra da je izuzetno važno uspostaviti dobru suradnju Ministarstva i LAG-ova s obzirom da  LAG-ovi  imaju  bolje  informacije  o problemima i potrebama  svoje lokalne zajednice  te da će Ministarstvo ubuduće raditi na boljoj suradnji sa LAG-ovima   kako bi ostavarilo sve pozitivne učinke LEADER pristupa.

predstavnici akreditiranih LAG-ova na potpisu Ugovora

AKTUALNE NOVOSTI