VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

ZAVRŠEN PRVI NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 LRS Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Oznaka natječaja PRM-1/2019

Dana 15.10.2019 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za mjeru  1.1.1. Lokalne razvojne strategije sukladnu mjeri 4.1.1. Programa ruralnog razvoja.Odabrane projekte i nositelje možete pogledati na konačnoj rang listi.

KONAČNA RANG LISTA

ZATVOREN

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje 25.04.2019

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1 LRS

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:  PRM-1/2019

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Natječaj_LAG_BilogoraPapuk_TO_1.1.1._LRS

   OBRASCI   koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. –  Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori)

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  Izjava o radnom iskustvu

PRILOZI  koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III.Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih dodatkomI.Ugovora o EU

Prilog IV.Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V.Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostvane nabave

Prilog VI.Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII.Uputa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prilog VIII.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Dokumentacija korisna kod izrade prijave projekta

Pravilnik o procjeni,vrednovanju,te odabiru projekta za financiranje u sklopu LRS 2014-2020

Ciljevi i prioriteti LRS Bilogora-Papuk - izmjene 2018 godina

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a - 2018g

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

INFO EURO  -tečajna lista na dan 31.12.2018

- link - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

AKTUALNE NOVOSTI