VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG NATJEČAJ MJERA 6.3.1. PRR - MJERA 1.1.2 LRS

OBJAVA NATJEČAJA  SE OČEKUJE  KRAJEM VELJAČE

OČEKIVANO VRIJEME  PRIJAVE NA NATJEČAJ  POČETAK OŽUJKA

AKTUALNE NOVOSTI