VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Likovni natječaj za osnovnoškolce na temu "Životinje u seoskom dvorištu"

LAG „Bilogora-Papuk“ u suradnji sa osnovnim školama sa područja LAG-a organizira novi likovni natječaj pod nazivom Životinje u seoskom dvorištu“.

U Natječaju mogu sudjelovati učenici  IV razreda osnovnih škola sa područja LAG-a „Bilogora-Papuk“ svojim likovnim radovima na zadanu temu. Natječajem se želi promovirati ruralni prostor i poljoprivreda kao djelatnost. Teme natječaja su domaće životinje u seoskom dvorištu. Izbor tehnike izrade likovnog rada nije propisan.

Natječaj traje od 01. listopada 2023 godine do  15.prosinca 2023. godine.

Ovim putem pozivamo sve škole sa područja LAG-a da organiziraju izradu likovnih radova po razrednim odjelima te odaberu 7 najboljih radova na razini škole koji će sudjelovati u Natječaju.

Odabrane radove preuzeti će LAG „Bilogora-Papuk“  koji će putem ocjenjivačkog povjerenstva sastavljenog od tri člana odabrati  najbolje  likovne radove. O rezultatima Natječaja biti će obaviještene sve osnovne škole koje su sudjelovale u Natječaju, a rezultati likovnog Natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama LAG-a „Bilogora-Papuk“. Svi pristigli radovi biti će primjereno nagrađeni, a najbolji radovi i najbolji razredni odjeli biti će nagrađeni prigodnim paketima.

Škole su obavezne pribaviti privole roditelja učenika koji sudjeluju u natječaju. Svi sudionici likovnog natječaja suglasni su s korištenjem podataka (ime, prezime, razredni odjel ) te objavom likovnih radova na mrežnoj stranici LAG-a „Bilogora-Papuk“. Sudionici  likovnog Natječaja suglasni su i s korištenjem likovnih uradaka u promotivne svrhe LAG-a.

AKTUALNE NOVOSTI