VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Na područje LAG-a stiže 1.822.635,82EUR bespovratnih sredstava

LAG „Bilogora-Papuk“ je više od godinu dana intenzivno radio na izradi Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027. Nakon uspješne prijave sa svojom strategijom na Natječaj za odabir Lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. stigla nam je obavijest iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:  Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ odabrana je za provedbu Lokalne razvojne strategije unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. LAG-u se sveukupno dodjeljuju bespovratna sredstva javne potpore za sufinanciranje provedbe LRS LAG u iznosu od 1.822.635,82EUR.

Ukupan je to iznos za rad LAG-a do 2029. godine. U narednom periodu LAG planira provoditi ukupno 4 intervencije kroz koje će podijeliti korisnicima ukupno 1.257.618,71EUR. Za gospodarstvenike na raspolaganju će ukupno biti 583.243,46EUR, dok će za razvoj lokalne infrastrukture biti raspoloživo 601.469,82EUR. Za novi period planirana je i nova vrsta intervencije „Potpora znanstveno-istraživačkom radu i konceptu pametnih sela“ koja je namijenjena prvenstveno školama sa područja LAG-a, a za koju će na raspolaganju biti 72.905,43EUR.

LAG „Bilogora-Papuk“ nastavlja predano sa svojim radom u novom programskom periodu. Vjerujemo kako će ostvarena potpora doprinijeti razvoju našeg područja. Veselimo se svim budućim projektima, inicijativama i suradnjama.

AKTUALNE NOVOSTI