VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Najava III.Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a

Predložene  Izmjene  Lokalne razvojne strategije (LRS) u 2020.godini obuhvaćaju:

  1. Izmjene visina alokacija po odabranim tipovima operacije
  2. Izmjene Pravilnika o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu LRS

Planom provedbe Lokalne razvojne strategije iz 2018. godine predviđena je provedba 3 tipa operacija

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.1.1.

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

1.1.2.

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.1.1.

Obrazloženje III. izmjena

 
  1. Izmjene visina alokacija po odabranim tipovima operacije

Došlo je do usklađivanja iznosa predviđenih u podmjerama sukladnima mjeri 7.4.1 PRR-a (Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu )i 4.1.1. PRR-a(Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava) iz razloga što je  iz prethodno postavljene alokacije za mjeru 4.1.1 preostalo 106.465,09  kn nedodijeljenih sredstava što je nedovoljno za raspis  novog natječaja iste mjere a kako LAG predviđa još samo jedan LAG Natječaj nedodijeljena sredstva prenose se na alokaciju  novog natječaja.U mjeri Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava došlo je do neznatne promjene zbog razlike u tečaju.

Mjera

Alokacija u 2018

( %)

Alokacija u 2020( %)

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

22,80

20,64

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

27,25

27,04

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

49,95

52,32

UKUPNO

100%

100%

Mjera

Alokacija u 2018

Apsolutni iznos,kn

Alokacija u 2020

Apsolutni iznos,kn

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

1.126.875,75

1.020.410,66

Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava

1.347.264,00

1.336.815,00

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

2.469.196,41

2.586.110,50

 

4.943.336,16

4.943.336,16

U  izmjenama LRS u 2020 godini ne dolazi do promjene Kriterija odabira dok u  Pravilniku o procjeni, vrednovanju te odabiru projekata za financiranje u sklopu LRS dolazi do izmjena sukladno predloženim promjenama postotaka alokacije.

Nakon ovih Izmjena strategije odnos raspoloživosti sredstava za provedbu projekata bio bi 47,68% za projekte u gospodarstvu a 52,32% za projekte lokalne zajednice čime i dalje potvrđujemo zaključke LRS da je gospodarstvo pokretač razvoja ovog područja ali istovremeno vodimo brigu i o kvaliteti života na ovom prostoru uz osobitu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih ljepota te energetskoj učinkovitosti.

Kako u  III.Izmjenama LRS ne dolazi do značajnih realokacija sredstava tablica predviđenog broja projekata nije zahtijevala korekciju.

Ukoliko želiteviše informacija ili uputiti svoje mišljenje o III.Izmjenama LRS molimo Vas da nas konatktirate na mail

info@lag-bilogora-papuk.hr

AKTUALNE NOVOSTI