VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice – 1 izvršitelj

Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika/suradnice otvoren je od 24.05.2019. do 05.06.2019.

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA  BILOGORA-PAPUK  raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice – 1 izvršitelj
Radni odnos za mjesto stručnog suradnika/suradnice zasniva se na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, na 12 mjeseci.Probni rok iznosi  90 dana.

Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:

LAG Bilogora-Papuk,Trg b.J.Jelačića 1 , 43 290 Grubišno Polje  s naznakom „Prijava na natječaj za stručnog suradnika/suradnicu“.

 

Stručni uvjeti:

  • VSS  prirodnog, društvenog   ili  tehničkog  usmjerenja
  • najmanje dvije  godine  radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • napredno poznavanje rada na računalu (MS office:Excel,Word,PowerPoint)
  • aktivno poznavanje jednog stranog jezika  u govoru i pismu(engleski,njemački )
  • Dodatno će se bodovati :
  • radno iskustvo iz područja  knjigovodstva
  • poznavanje LAG područja i Leader programa
  • završena stručna edukacija o Programu ruralnog razvoja ili EU fondovima
  • iskustvo u provođenju i pripremi projekata za EU fondove i nacionalnih projekata
  • radno iskustvo iz područja djelovanja udruga

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

AKTUALNE NOVOSTI