VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Natječaj za tip operacije 6.2.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima„.

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kuna, a zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. 

Gospodarstvo  treba biti upisano u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a nositelj OPG-a mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) i plaćati doprinose po bilo kojoj osnovi najkasnije u trenutku slanja zahtjeva za potporu. Od pravnih se osoba zahtijeva da dokažu da su u 2017. godini imali najmanje jednog zaposlenika.
Lokacija ulaganja mora biti u naselju s najviše 5.000 stanovnika u gradu/općini u kojem je sjedište gospodarstva.

Dužni ste  imenovati  nositelja nove  dopunske djelatnosti. Nositelj dopunske djelatnosti mora najkasnije kod postavljanja zadnjeg Zahtjeva za isplatu odnosno kraja projekta te  narednih pet godina ostati zaposlenik te  plaćati  doprinose od poljoprivrede ili te nove djelatnosti  i  imati prebivalište  u općini/gradu u kojoj se provodi ulaganje.
Definirana su ograničenja iznosa prihvatljivih troškova. Za izgradnju objekta prihvatljivo je  do 5.200kn/m², izgradnju bazena do 3.900kn/m², za opremanje do 1.040kn/m², a za kupnju vozila ili plovila do 150.000 kuna. Iznos troška, može biti viši od ovih ograničenja, ali se taj ostatak smatra neprihvatljivim i financirate ga iz vlastitih sredstava.

AKTUALNE NOVOSTI