VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Natječajna dokumentacija

NATJEČAJ 6.3.1.

NATJEČAJ 7.4.1

NATJEČAJ 4.1.1

KORISNA  DOKUMENTACIJA ZA SVE NATJEČAJE

Pravilnik o procjeni,vrednovanju te odabiru projekata na LAG natječaju

Kriteriji bodovanja projekata na LAG natječaju

Okvirni plan objave LAG natječaja  za period 2018-2020

Iznos planiranih sredstava za dodjelu potpore u pojedinoj mjeri  u LAG natječaju

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Plan raspisivanja natječaja za 2018 godinu odnosi se na provedbu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period  2014.-.2020.(LRS)

U 2018 godini planiraju se objaviti  4 LAG natječaja.

1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, oznaka mjere u LRS 1.1.2. , oznaka mjere u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020.(PRR) 6.3.1.

2. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, oznaka mjere u LRS 3.1.1. , oznaka mjere u PRR  7.4.1.

3. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, oznaka mjere u LRS 1.1.1. , oznaka mjere u PRR  4.1.1.

4. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva, oznaka mjere u LRS 1.2.2. , oznaka mjere u PRR  8.6.2.

Ukoliko za neku od mjera zbog kašnjenja odobrenja potrebnih za raspis natječaja na LAG razini neće  biti moguće raspisati natječaj  u  2018 godini raspisivanje natječaja se prenosi u iduću poslovnu godinu.

AKTUALNE NOVOSTI