VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Nova sredstva za LAG-ove

Sredstva prijelaznog razdoblja za LAG-ove

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rurlanom razvoju je završila postupak dodjele sredstava iz prijelaznog razdoblja 2021. – 2022. i s 54 lokalne akcijske grupe (LAG) ugovorila dodatnih 251 milijuna HRK za provedbu lokalnih razvojnih strategija.

S time su sredstva iz novog programskog razdoblja 2021. – 2027. na raspolaganju LAG-ovima za daljnju distribuciji korisnicima u skladu s lokalnom razvojnom strategijom (LRS) svakog pojedinog LAG-a. 

Više  o navedenom možete pročitati na poveznici

https://www.apprrr.hr/lag-ovima-251-milijuna-kuna-iz-prijelaznog-razdoblja-2021-2022-za-provedbu-lokanih-razvojnih-strategija/

AKTUALNE NOVOSTI