VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Objavljen Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Objavljen je Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027 poslan Europskoj komisiji 31. prosinca 2021. godine.

link

https://ruralnirazvoj.hr/strateski-plan-zajednicke-poljoprivredne-politike-republike-hrvatske-2023-2027/

AKTUALNE NOVOSTI