VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Odlični rezultati korištenja EU fonda za ruralni razvoj: 1,1 milijarda eura vrijednih natječaja za razvoj hrvatske poljoprivrede je u tijeku

preneseno sa   www.mps.hr

Od ukupno 2,38 milijardi eura koji su kroz Program ruralnog razvoja (2014. - 2020.) dostupni Hrvatskoj za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sela -  ukupno  1.114.899.456 eura raspoloživo je kroz dosad raspisane natječaje - što predstavlja gotovo polovicu (46,8%) ukupno dostupnih sredstava za  šestogodišnje razdoblje.

Korisnicima Programa koji su uspješno pripremili svoje projekte izdane su odluke o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od  625,7 milijuna eura, što čini više od četvrtine dostupnih sredstava u ovom programskom razdoblju (26,3%). Od ukupno dodijeljenih sredstava do sada je isplaćeno 347,4 milijuna eura ili, više od polovice dodijeljenog iznosa (55,5%)

Sva komunikacija s potencijalnim korisnicima sada se odvija brže, bolje i učinkovitije putem on-line sustava pitanja i odgovora: http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, a preko Portala ponuda: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx  oglašavanje i prikupljanje ponuda za robe, radove i usluge koje su potrebne za realizaciju projekata koje korisnici prijavljuju na natječaje.  Tim portalom osigurali smo  transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te tako i najveću vrijednost za uloženi novac. 

AKTUALNE NOVOSTI