VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

pitanja MJERA 6.3.1

PITANJA   I ODGOVORI  NATJEČAJ  6.3.1. -MALI POLJOPRIVREDNICI

AKTUALNE NOVOSTI