VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

pitanja MJERA 6.3.1

PITANJA  I ODGOVORI  NATJEČAJ  6.3.1. - MALI POLJOPRIVREDNICI - MJERA 1.1.2 -LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

7. Ukratko bih samo htio objasniti situaciju u kojoj se nalazim. Naime, krajem 2015. moja obitelj i ja kupili smo zemlju u Munijama, točnije napušteni nasad lijeske od 2,6ha. Od tada smo nasad doveli u odlično stanje i posadili još površina i sada smo na 5,55ha. Obzirom da sam iz Slavonskog Broda, OPG sam tamo otvorio. Obnovili smo kuću i imamo u planu dugoročno ostati i ulagati u Munijama.

Problem je što sam prošli tjedan promijenio prebivalište i prijavio se u Munije gdje i trenutno provodim većinu vremena, ali članovi OPG još su prijavljeni u SB i tako će ostati još neko vrijeme. Novi zakon koji je danas stupio na snagu to dozvoljava uz potpisivanje ugovora o ortaštvu. Problem je sada što rješenje o promjeni prebivališta zasigurno neću dobiti prije 30.4., odnosno završetka natječaja za mjeru 6.3.1., pa me zanima mogu li svejedno aplicirati za mjeru sa starim rješenjem (o upisu u Slavonskom Brodu) ili ne?

Odgovor: Poštovani, uvjet natječaja je da su i prebivalište/sjedište OPG-a i područje ulaganja/površine na području LAG-a.Ukoliko će Vaše Rješenje o upisu u upisnik i dalje glasiti na adresu u Slavonskom Brodu ne biste bili prihvatljiv korisnik na ovom natječaju.

U slučaju da do momenta slanja prijave projekta prema LAG-u odnosno do 30.04.2018. ipak dobijete  promjenu Rješenja u upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao i promjenu prebivališta postali biste prihvatljiv korisnik ukoliko zadovoljavate ostale uvjete natječaja.

Ukoliko u momentu slanja prijave nemate novu osobnu iskaznicu možete priložiti Uvjerenje o prebivalištu na kojemu je vidljivo da je prebivalište na području LAG-a, a novu osobnu iskaznicu možete dostaviti naknadno.

Podsjećamo da prema uvjetima natječaja da ukoliko Vaš projekt bude odabran i realiziran podatci na osnovu kojih ste ostvarili potporu moraju ostati nepromjenjeni odnosno ne možete sve od dana prijave projekta pa do  u roku od  5 godina  od konačne isplate mjenjati prebivalište, na način da novo prebivalište više neće biti na području LAG –a Bilogora-Papuk kao što i  područje ulaganja mora biti na području LAG-a Bilogora-Papuk. Ukoliko promijenite te podatke posljedica je povrat dobivenih sredstava.

1.Kolika je vrijednost jedne ovce za ekonomsku veličinu i jednog ha livade? Program mi ne otvara kalkulator nikako na kompu, pa ne mogu provjerit, a na predavanju Vas nisam stigao pitati.

Odgovor:Za izračun ekonomske veličine mjerodavna je Polj.savjetodavna služba, informativno Vam dajemo informaciju

1 raspolodna ovca u kontinentalnoj regiji nosi vrijednost 1087HRK (147,63Eur) po novom EPVG kalkulatoru

1ha livade i trajni pašnjaci u kontinentalnoj regiji nosi vrijednost 2355,75HRK (319,95Eur)po novom EPVG kalkulatoru

PITANJA 28.03.2018

2.Gdje su objavljeni odgovori na postavljena pitanja?

Odgovori se objavljuju na web stranici lag-a pod opcijom pitanja i odgovori kako je  i navedeno u natječaju.

Direktni link http://www.lag-bilogora-papuk.hr/hr/pitanja-mjera-6-3-1/64660483/

3.Tko sve mogu biti dionici pod kriterijem ''Uključenost lokalne zajednice u realizaciji projekta’’? Da li to mogu biti kupci proizvoda, maloprodajni prodavači, sezonski radnici i dobavljači od kojih ćemo kupiti opremu i mehanizaciju? Molim Vas konkretan primjer jer je pojam ''dionik'' jako širok.

Na održanim radionicama smo pojasnili kriterij.U ovom natječaju pod pojmom dionik smatramo nositelja opg-a, članove opg, sezonske ili radnike na određeno vrijeme .Isto Vam je naglašeno  u tablici financijskog plana pokazatelji projekta kroz ciljane skupine.

Konkretno primjer:u upisniku su upisani nositelj i još dva člana –to su 3 dionika

Ukoliko u opisu projekta navodite sezonske radnike obvezni ste  izvršiti aktivnost na temelju koje ste prikazali bodove, odnosno zaposliti sezonskog radnika a navedeno  će se provjeravati u kontrolama.

4.U kriteriju ''plan provedbe projekta'' što bi bile pripremne aktivnosti? Je li to npr.priprema zemlje za sadnju? Molimo Vas navedite još par primjera.

Na održanim radionicama smo pojasnili kriterij.Konkretno se misli na radnje u smislu pripreme za provedbu projekta koji prijavljujete.Koje su radnje izvršene kao priprema onog što navodite kao aktivnost u projektu.(npr.konzultacije sa stručnjacima)

5.Molim Vas objasnite kako OPG koji prijavljuje na operaciju 6.3.1. za nabavu strojeva i povećanje površina pod nasadima može biti projekt od javnog interesa koji doprinosi lokalnoj zajednici? Da li je uopće moguće ostvariti bodove za ''Doprinos kvaliteti života za projekte  od javnog interesa koji doprinose lokalnoj zajednici'' ako je prijavitelj mali OPG a natječajem je dozvoljeno samo ulaganje u proizvode koji su na Popisu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU? Ako da, molimo Vas primjer radi boljeg razumijevanja

Kako je i navedeno u obrascu E.Doprinos kvaliteti života za projekte  od javnog interesa koji doprinose lokalnoj zajednici se odnosi na mjere (7.4.OP1, 8.5.OP2).U ovoj mjeri se  na ovom kriteriju ne mogu dobiti bodovi.

6.U obrascu E, kriterij odabira, navodite Primjenu energetske učinkovitosti (kriterij utjecaj na okoliš) i Poboljšanje energetske učinkovitosti (Klimatske promjene, prilagodba i održavanje), koja je razlika? Da li se ovdje bodovi mogu ostvariti na oba kriterija ako nabavljamo energetski učinkovitiju opremu od one koju trenutno koristimo (uz predočenje relevantnih izračuna)?

Da, bodovi se dobivaju po oba kriterija.Prijavitelj je dužan u poslovnom planu odrediti za svoje aktivnosti konkretan doprinos i izračunom ga opravdati.

AKTUALNE NOVOSTI