VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

POTPISAN SPORAZUM ZA PROVEDBU PROJEKTA SURADNJE BUSYBEE WORKSHOP

POTPISAN SPORAZUM ZA PROVEDBU PROJEKTA SURADNJE BUSYBEE WORKSHOP

                 U svibnju je potpisan sporazum o suradnji između pet LAG-ova i to za provedbu među teritorijalnog projekta suradnje naziva „BUSYBEE WORKSHOP“. Glavni partner u projektu je LAG „Bilogora-Papuk“ koji će zajedno s LAG-om „Papuk“, LAG-om „VINODOL“, LAG-om „Virovitički prsten“ i LAG-om „Lika“ raditi na općem cilju poboljšanja konkurentnosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih područja.

                Ciljevi projekta suradnje su razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti ruralnog područja, poticanje razvoja agroturizma i diversifikacije djelatnosti poljoprivrednih gospodarstava na LAG područjima te promocija visokokvalitetnih autohtonih proizvoda LAG područja u sklopu turističke ponude.

                U sklopu ovog projekta izraditi će se Studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda, katalog lokaliteta LAG područja i grafičko rješenje karte LAG područja s ucrtanim lokalitetima te će se, između ostaloga, održati edukativne radionice, sajmovi i konferencije na području LAG partnera.

AKTUALNE NOVOSTI