VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Prezentacija sa radionice održane 20.02.2019 u Daruvaru

Prezentacija sa radionice održane 20.02.2019 u Daruvaru

LAG Bilogora-Papuk organizirala je radionicu za LAG područje sa slijedećim temama:

1. Porezni i knjigovodstveni propisi za  poljoprivrednike

2. Porezni i knjigovodstveni aspekti bespovratnih EU potpora iz EAFRD fonda

3.Porezni i knjigovodstveni  aspekti potpora iz Financijskih instrumenata za ruralni razvoj

Radionicu je održala mr. sc. Miljenka Cutvarić (urednica-savjetnica časopisa  Računovostvo i financije, članica Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

http://www.lag-bilogora-papuk.hr/media/financije_poljoprivredniciRIF.pdf

AKTUALNE NOVOSTI