VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

PRIJAVNICA U PRILOGU

ROK  ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE  JE 15. RUJAN 2017. GODINE NA SLJEDEĆU ADRESU:

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., Turistički ured -Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

e-mail: info@liratravel.eu , 099 380 84 67 - Ivana Pleše, koordinator događanja

 

PRIJAVNICA

AKTUALNE NOVOSTI