VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

APPRRR je objavila Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva. Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) upisani su u Upisnik poljoprivrednika

b) imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu, a Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Detaljnije na linku: https://www.apprrr.hr/program-potpore-za-kompenzaciju-rasta-troskova-proizvodnje-u-sektoru-ratarstva/

AKTUALNE NOVOSTI