VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Promjene rokova prijave na LAG natječaj za tip operacije 1.1.2 LRS

Upravni odbor LAG-a "Bilogora-Papuk" na sjednici zaključenoj 19.12.2022. donio je Odluku o izmjenama LAG natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS sukladnu tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja (oznaka natječaja: PMG-4/2022). 

U tekstu Natječaja, Poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta. Novi rok za podnošenje prijava je od 23.01.2023. do 24.02.2023. 

Sukladno tome, u Poglavlju 4.2. Izmjena i/ili ispravak natječaja mijenja se rok ispravka Natječaja. Novi rok za izmjenu i/ili ispravak natječaja sada je do 20.01.2023.

Pitanja vezana uz prijavu na Natječaj mogu se postavljati do 09.02.2023. 

Cjelokupni tekst o Prvim izmjenama Natječaja PMG-4/2022 te poveznica za preuzimanje novog teksta Natječaja nalazi se OVDJE. 

AKTUALNE NOVOSTI