VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

PRVE IZMJENE LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 3.1.1 LRS - IZMJENA ROKOVA PRIJAVE PROJEKATA

OBJAVA 1. izmjena LAG Natječaja za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk – 24.10.2018

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 24.10.2018.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

2.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 27.09.2018., a najkasnije do 22.11.2018. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-1/2018

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

 

3.) U Obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore izvršen je tehnički ispravak formule u redku K i objavljen je novi Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore,

4.)U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Promjene dokumentacije za natječaj :

1.Izmjena LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG - preuzimanje

Obrazac B. Plan nabave Novi-Tablica troškova i izračuna potpore - preuzimanje

Ostala dokumentacija vezana uz Natječaj za mjeru 3.1.1. LRS ostaje nepromijenjena

Sukladno dobivenim naputcima nadležnog tijela obaviještavamo prijavitelje:

-  ukoliko je prijavitelj  jedinica lokalne samouprave Izjavu o statusu obveznika javne nabave nije obavezno dostaviti

- najviši ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 744.000,00 HRK bez pdv-a ( neovisno o tome ima li prijavitelj pravo na odbitak pdv-a ili ne)

-  ulaganje koje se prijavljuje mora obavezno biti u skladu sa LRS  LAG-a Bilogora-Papuk  što  će biti i dovoljno u slučaju da JLS nema važeći razvojni dokument ili  on nije prilagođen

-prilog ovoj objavi je Odluka UO o Izmjeni LAG Natječaja-preuzimanje

AKTUALNE NOVOSTI