VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Rasprava o izmjenama LRS

Lokalna akcijska grupa Bilogora Papuk će u srijedu, 19.09.2018. održati raspravu o izmjenama i dopunama Lokalne razvojne strategije za period 2014-2020. Rasprava će se održati u gradskoj vijećnici Grada Daruvara u 12 sati, po završetku radionice kojom će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječa za provedbu tipa operacije 3.1.1. LRS

Nakon provedene javne rasprave pokrenut će se procedura usvajanja Izmjena i postupak traženja odobrenja od strane nadležnih tijela.

Sažetak izmjena LRS

Kriterij odabira

AKTUALNE NOVOSTI