VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Sajam Biofach 2019. Nurnberg Ekološka proizvodnja

Sajam Biofach 2019. Nurnberg Ekološka proizvodnja

Jubilarno 30. izdanje Biofach 2019. održava se od 13. do 16. veljače u Nürnbergu, a posjet sajmu u organizaciji Centra dr. Rudolfa Steinera planiran je kao dvodnevni posjet i to u dane 15. i 16. (petak i subota) veljače 2019. godine.

Cijena ovog studijskog putovanja definirat će se nakon što nam okvirno bude poznat broj zainteresiranih no približan iznos bio bi između 1.500 - 2.000 kn po osobi u što je uključeno:

•          trošak putovanja autobusom

•          cijena jednodnevne ulaznice za sajam

•          smještaj u dvokrevetnoj sobi sa doručkom

•          u povratku posjet reprezentativnom biodinamičkom imanju.

•          u povratku posjet reprezentativnom biodinamičkom imanju.

AKTUALNE NOVOSTI