VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja

Obaviještavamo šumoposjednike i  sve ostale zainteresirane o odražavanju radionica za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Iz Programa ruralnog razvoja.

Sve informacije možete saznati na slijedećim poveznicama:

https://ruralnirazvoj.hr/radionice-o-mogucnosti-koristenja-potpora-za-provedbu-tipa-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu/

https://www.apprrr.hr/radionice-o-mogucnosti-koristenja-potpora-za-provedbu-tipa-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu/

AKTUALNE NOVOSTI