VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

TREĆI LAG NATJEČAJ PROVEDBA TIPA OPERACIJE 3.1.1.Lokalne razvojne strategije

                                                  Z A T V O R E N                                             

Dana 28.07.2023 Upravni odbor Lokalne akcijske grupe donio je Odluke o odabiru projekata na LAG natječaju za provedbu Tipa operacije 3.1.1.LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PLZ-3/2023).Sa današnjim danom, 16.08.2023., Konačna rang lista postaje pravomoćna.

KONAČNA RANG LISTA PROJEKATA  PLZ-3/2023

 

PRVE IZMJENE  3.NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023) 

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici zaključenoj dana 12.04.2023.godine Odluku o izmjeni 3.natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS.

LAG natječaj za  provedbu tipa operacije 3.1.1 LRS  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu oznake PLZ-3/2023 se mijenja u slijedećim dijelovima:

  1. U tekstu Natječaja, poglavlje 1.1. Predmet,svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mijenja se iznos raspoloživih sredstava Natječaja te sada raspoloživa sredstva iznose: 212.077,70 EUR.
  2. U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1. Podnošenje prijave projekta mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekta te sada glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 06.03.2023 , a najkasnije do  05.05.2023.

U ostalim dijelovima 3.Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

LINK ZA PREUZIMANJE NOVOG TEKSTA NATJEČAJA

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_TO_3.1.1._LRS LAG 2014.-2020.- PRVE IZMJENE

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-3/2023


NATJEČAJ PLZ-3/2023

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje treći  po redu NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. LRS Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023) za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 196.015,62 EUR

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 35.000 EUR.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 06.03.2023., a najkasnije do 20.04.2023.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se radionica na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:27.02.2023. (ponedjeljak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 12:00

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  OZNAKA NATJEČAJA: PLZ-3/2023

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG

Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

Obrazac C. Kriteriji odabira

Prilozi koji su sastavni dio natječaja: 

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V - Uputa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja(MINGOR)

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava korisnika o statusu temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX Predložak za izračun diskontiranog neto prihoda

Prilog X -Pravilnik o procjeni, vrednovanju te odabiru Zahtjeva za potporu za financiranje u sklopu Lokalne razvojne strategije LAG-a Bilogora-Papuk za programski period 2014.-2020

AKTUALNE NOVOSTI