VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

USKORO PRVI LAG NATJEČAJ

U PRIPREMI NATJEČAJ ZA PODMJERU 6.3.1

Jučer je u organizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  održana radionica za LAG-ove vezano za pripremu i kontrolu natječajne dokumentacije na LAG natječajima.Nakon odobrenja Izmjena Lokalane razvojne strategije stvoreni su  preduvjeti za objavu LAG natječaja.

LAG natječaj može se objaviti tek nakon procedure otvaranja pojedine podmjere od strane Agencije.Tako je već određeno da će prvi natječaj biti  za podmjeru 6.3.1 za koju Agencija vjeruje da će otvoriti proceduru već u veljači a idući bi bio za mjeru 4.1.1 za koju namjeravaju otvoriti proceduru do 30.06.2018.

AKTUALNE NOVOSTI