VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Uspješno završen prvi projekt odobren na LAG natječaju za mjeru 3.1.1 LRS-Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Projekt je financiran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, u okviru Mjere 19 „LEADER -CLLD „ Lokalne akcijske grupe „Bilogora-Papuk „

Projekt: Uređenje društvenog doma i okoliša u Imsovcu

Nositelj projekta: Općina Končanica

Ukupna vrijednost projekta: 253.058,13 kuna

EU sufinanciranje projekta: 166.781,25 kuna

HR sufinanciranje projekta: 18.531,25 kuna

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Podmjere  19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, u okviru Mjere 19  „LEADER -CLLD „   Lokalne akcijske grupe „Bilogora-Papuk“

 Kratak opis  projekta:

Projektom „Uređenje društvenog doma i okoliša u Imsovcu“ će se urediti društveni dom u Imsovcu na način da se je napravi vanjska energetski učinkovita fasada na društvenom domu, uvede se centralno grijanje na drvene pelete te se izgradi nadstrešnica. Društveni dom u Imsovcu je jedino adekvatno mjesto u Imsovcu koje služi cjelokupnom stanovništvu naselja Imsovac za okupljanje i organizaciju raznih društvenih događaja.

Cilj projekta:

Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim sredinama.

Rezultati projekta:

Uređen društveni dom sa novom vanjskom energetski učinkovitom fasadom, uvedeno centralno grijanje na drvene pelete te izgrađena nadstrešnica.

Izvršenjem svih navedenih radova podiže se standard življenja stanovništva naselja Imsovac koji dobivaju adekvatne uvjete za sva okupljanja i organizaciju raznih društvenih događaja čime se doprinosi lokalnom razvoju u ruralnim sredinama.

Kontakt podaci korisnika:

Općina Končanica, Končanica 260, 43 505 Končanica

Telefon: 043/325-021

E-mail: opcina@koncanica.hr

Kontakt osoba: Dalibor Tomašek, mag. iur., pročelnik JUO Općine Končanica, e-mail: procelnik@koncanica.hr

AKTUALNE NOVOSTI