VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG NATJEČAJ MJERA 6.3.1. PRR - MJERA 1.1.2 LRS

LAG BILOGORA-PAPUK DODJELJUJE BESPOVRATNA SREDSTVA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA

Tijekom 2018 godine proveden je prvi Natječaj  za mjeru 1.1.2.LRS koja odgovara mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja.

NOVI LAG NATJEČAJ ZA ISTU MJERU  OČEKUJE SE U MJESECU RUJNU 2019 GODINE!!


KONAČNA RANG LISTA  PROJEKATA MJERA 1.1.2 LRS - 6.3.1 PRR -  2018 GODINA

Dana  25.07.2018 donesena je Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije  1.1.2 LRS sukladan tipu operacije  6.3.1 Programa ruralnog razvoja 22014-2020.Dokument možete preuzeti  na linku  KONAČNA RANG LISTA.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.2 LRS

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

OZNAKA NATJEČAJA:  PMG-1/2018

za područje  gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Natječaj_LAG_BilogoraPapuk_TO_1.1.2._LRS

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A. –  Prijavni obrazac

Obrazac B. –  Poslovni plan (opisni - Word dio )

Obrazac B. –  Poslovni plan (tablični – Excel dio)

Obrazac C. –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E.  –  Kriteriji odabira

Obrazac F.  –  FADN kalkulator_2018

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I.  Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a Bilogora-Papuk

Prilog V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a Bilogora-Papuk

INFO EURO - link - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

AKTUALNE NOVOSTI