VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Zatvorene prijave na LAG natječaj za MALE POLJOPRIVREDNIKE

29.12.2020. zatvorene su prijave na LAG Natječaj "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"


Na natječaj LAG-a "Bilogora-Papuk" prijavilo se 26 poljoprivrednih gospodarstava, od toga 21 OPG i 5 SOPG-ova. Potpora za svakog pojedinačnog korisnika određena je u iznosu od 15.000 EUR odnosno 113.265 HRK. Sveukupna zatražena potpora na ovom natječaju iznosi 2.944.890 HRK dok je raspoloživi iznos 679.590 HRK. 

Putem ovog natječaja LAG će kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj financirati ulaganja u 6 malih poljoprivrednih gospodarstava. 

U naredna dva do tri mjeseca predstoji administrativna obrada pristiglih prijava.


AKTUALNE NOVOSTI