LAG VISION

Region of Bilogora-Papuk is an area of balanced economic, social and sustainable development, the modern, technologically developed economies, well educated workforce, active community, with specific natural, historic and cultural resources , region of challenges and opportunities, desirable for living, for work or to visit.

LAG-u Bilogora-Papuk odobrena nova sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Odlukom Ministarstva poljoprivrede o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama (KLASA: 910-05/21-01/54, URBROJ: 525-8/1255-21-1) od  30.03.2021., LAG-u "Bilogora-Papuk" odobreno je dodatnih 3.540.930,52 HRK.

Odobrena sredstva odnose na provedbu Mjere 19 (LEADER mjere) i to za vrijeme trajanja prijelaznog razdoblja (2021. – 2022. godina). Prijelazno razdoblje definirano je sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 31/2021).

Odobrena sredstva koristiti će se u provedbi slijedećih podmjera: Podmjera 19.1. “Pripremna pomoć” za izradu nove Lokalne razvojne strategije, 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” odnosno za provedbu novih LAG natječaja, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

Za provedbu novih LAG natječaja u prijelaznom periodu LAG je ovom Odlukom osigurao dodatnih 2.621.661,35 HRK za dodjelu novim korisnicima.

LAG "Bilogora-Papuk" je, kroz dosadašnje LAG natječaje, već osigurao gotovo 6 milijuna kuna korisnicima s njegovog područja.

ACTIVE NEWS