VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG Bilogora-Papuk organizira predavanje

LAG Bilogora-Papuk organizira predavanje na temu LAG uspješna lokalna priča i novi Zakon o vinu u sklopu manifestacije Vinodar 2019.

Temu Zakona o vinu prezentirati će dana 03.06.2019 u  11 sati u gradskoj vjećnici grada Daruvara predstavnici Ministarstva poljoprivrede.

Za sudjelovanje na predavanju nije se potrebno posebno najaviti !!

AKTUALNE NOVOSTI