VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

LAG NATJEČAJ MJERA 6.3.1 -potpore malim poljoprivrednim gospodarstvima

LAG „Bilogora-Papuk“ održao je 05.11.2019 u Daruvaru  prvu radionicu  vezano uz dodjelu  bespovratnih sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Radionica je bila izuzetno dobro posjećena što govori o zainteresiranosti poljoprivrednih proizvođača  za potpore iz Programa ruralnog razvoja.

50-tak  zainteresiranih potencijalnih prijavitelja  koji su se odazvali radionici pokazali su da su  dobro upoznati sa  problematikom  vezanom  uz dobivanje potpore  na LAG natječajima kao  i na nacionalnim natječajima za razliku od  2018 godine kada je LAG objavio prvi  LAG natječaj.

Iako su sredstva LAG-a rezervirana za ovaj aktualni Natječaj ograničena  i mali broj korisnika,  koji ostvari najveći broj bodova ima šansu za ostvarivanje potpore prisutni su iskazali namjeru prijavljivanja na LAG natječaj u čemu se nadaju pomoći Razvojne agencije grada Daruvara koja vrlo uspješno prati sve LAG natječaje kao i nacionalne natječaje iz Programa ruralnog  razvoja.

Provedba LAG natječaja te dodjela bespovratnih sredstava osigurana je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  putem mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. dok se  prijave projekata  podnose se isključivo preporučenom poštom od 18.11.2019., a najkasnije do 23.12.2019. sve sukladno uvjetima Natječaja objavljenog na mrežnoj stranici LAG-a Bilogora-Papuk.

Podsjećamo  za one koji koji nisu uspjeli prisustovati prvoj radionici da će se iduća održati u sklopu Sajma sira u Grubišnom Polju 16.11.2019 u 14 sati.

AKTUALNE NOVOSTI