VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Leader

Sama Lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu LAG) osnovana je na "LEADER pristupu" koji se može prevoditi  kao veza među razvojnim aktivnostima ruralnog gospodarskog razvoja. "LEADER pristup" kao temelj djelovanja LAG-a obuhvaća pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela iako se može integrirati i poduzetništvo na području na kojem se formira LAG.

Djelovanje u okviru "LEADER pristupa"

"LEADER-pristup" je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice te na taj način može unaprijediti svakodnevni život ljudi u ruralnim područjima. “LEADER” potiče ruralna područja na otkrivanje novih načina kako postati ili ostati konkurentnima, da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću, kao što je sve starije stanovništvo, manjak uslužnih djelatnosti ili nedostatak radnih mjesta. Na ovaj način “LEADER” doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelji na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo.

Pristup "LEADER", koji se oslanja na suradnju lokalnih dionika i inicijative koji dolaze s terena, provodi lokalno međusektorsko partnerstvo  (u obliku lokalne akcijske grupe), vodeći računa o svojoj lokalnoj strategiji razvoja, financiranoj na prvom mjestu u okviru programa ruralnog razvoja.

Lokalna akcijska grupa prepoznala je osobitosti "LEADER pristupa" kao bitnog čimbenika razvoja te ih uvrstila u strategiju lokalnog razvoja. Moramo naglasiti da je uloga zajednice od izuzetne važnosti ne samo u definiranju projekata i programa razvoja već i u njihovoj implementaciji i provođenju. Zahvalni smo stoga na doprinosu članica Lokalne akcijske grupe pri definiranju smjernica Lokalne strategije razvoja.

Uključivanje lokalnih dionika element je razvoja koji se provlači kroz sve prioritete razvoja navedene u lokalnoj strategiji razvoja za LAG Bilogora - Papuk.

Pri definiranju lokalne razvojne strategije područja LAG-a rukovodimo se jednim od osnovnih principa Leader programa: RAZVOJ NA TEMELJU PODRUČJA.

Područje regije Bilogora-Papuk kompleksno je područje gledajući njegove prirodno okolišne, ekonomske i socijalne značajke.Takvo područje predstavlja ciljno područje za implementaciju ruralnih mjera, a postojanje takvih područja omogućava održivi razvoj u smislu lakšeg prepoznavanja lokalnih snaga i slabosti, prijetnji i prilika, te identifikaciju važnijih uskih grla.

Pristup na temelju područja obuhvaća manji, povezan teritorij koji je često okarakteriziran zajedničkim potrebama, zajedničkom tradicijom, zajedničkim očekivanjima, domaćim identitetom i osjećajem pripadnosti.

AKTUALNE NOVOSTI