VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

Natječajna dokumentacija

ZATVOREN  NATJEČAJ PRM-2/2021

ZAVRŠENI NATJEČAJI

PRVI NATJEČAJ TO 1.1.2. LRS SUKLADAN TIPU OPERACIJE  6.3.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.-ZAVRŠEN.

DRUGI  NATJEČAJ TO 1.1.2. LRS SUKLADAN TIPU OPERACIJE  6.3.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.PLAN-ZAVRŠEN.

TREĆI LAG NATJEČAJ  TO 1.1.2 SUKLADAN TIPU OPERACIJE 6.3.1, PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.-ZAVRŠEN

PRVI NATJEČAJ TO 3.1.1. LRS  SUKLADAN TIPU OPERACIJE 7.4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.-ZAVRŠEN.

DRUGI LAG NATJEČAJ TO 3.1.1. LRS  SUKLADAN TIPU OPERACIJE 7.4.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.-ZAVRŠEN

PRVI NATJEČAJ TO 1.1.1. LRS  SUKLADAN TIPU OPERACIJE 4.1.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.-ZAVRŠEN.

KORISNA  DOKUMENTACIJA ZA SVE NATJEČAJE

Pravilnik o procjeni,vrednovanju te odabiru projekata na LAG natječaju

Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe Bilogora-Papuk za programski period 2014-2020-IV IZMJENE

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 96/2017)

Izmjene Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (NN br. 53/2018)

AKTUALNE NOVOSTI