VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

PITANJA/ODGOVORI

pitanja i odgovori 6.3.1

pitanja i odgovori 7.4.1

PITANJA SE MOGU POSTAVLJATI TEK NAKON  OBJAVE NATJEČAJA KADA ĆE BITI POZNATI SVI UVJETI NATJEČAJA  I KADA

ĆE BITI POSTAVLJENA MAIL ADRESA ZA POSTAVLJANJE UPITA

ODGOVARATI ĆE SE ISKLJUČIVO NA PITANJA POSTAVLJENA NA  MAIL ADRESU  NAVEDENU U NATJEČAJU

MOLIMO VAS DA U PITANJU NAVEDETE NA KOJU MJERU SE PITANJE ODNOSI  ILI  JE  OPĆENITO

ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA NALAZE SE ISKLJUČIVO NA WEB STRANICI POD OPCIJOM PITANJA I ODGOVORI/ NA MJERI VEZANOJ UZ PITANJE

AKTUALNE NOVOSTI