VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

PRVE IZMJENE LAG NATJEČAJA MJERA 7.4 PRR - MJERA 3.1.1 LRS

Izmjene aktivnog natječaja za mjeru Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Upravni odbor LAG-a „Bilogora-Papuk“  donio je na sjednici održanoj dana 04.11.2020.godine Odluku o izmjeni natječaja za tip operacije 3.1.1. LRS i to u slijedećim dijelovima:

1.) U tekstu Natječaja u poglavlju 1.Stavak 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja mjenja se iznos raspoloživih sredstava u skladu sa zadnjim Izmjenama Lokalne razvojne strategije i sada glasi    

 Raspoloživa sredstva: 2.162.632,28 HRK

2.) Tekst Natječaja, u poglavlju 2, stavak 6 mijenja se zbog tehničke ispravke i sada glasi :

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) korisniku može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

3.) U tekstu Natječaja, poglavlje 4.1 podnošenje Zahtjeva za potporu  mijenja se vrijeme podnošenja prijave projekata i sada glasi:

„Zahtjevi za potporu podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 25.09.2020., a najkasnije do 24.12.2020. na adresu:

LAG BILOGORA-PAPUK

PLZ-2/2020

Trg b. J. Jelačića 1, 43 290 Grubišno Polje „

 

U ostalim dijelovima Natječaj za TO 3.1.1. iz LRS LAG Bilogora-Papuk ostaje neizmijenjen.

Promjene dokumentacije za natječaj :

Natječaj LAG_Bilogora Papuk_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG -PRVE IZMJENE

Ostala dokumentacija vezana uz Natječaj za mjeru 3.1.1. LRS ostaje nepromijenjena

Odluka Upravnog odbora LAG-a vezano za Prve Izmjene LAG Natječaja PLZ-2/2020

AKTUALNE NOVOSTI