VIZIJA LAG-a

Regija Bilogora-Papuk područje je uravnoteženog ekonomskog, društvenog i održivog razvoja, moderne, tehnološki razvijene ekonomije, kvalitetno educirane radne snage, aktivne lokalne zajednice, izraženih specifičnosti svojih prirodnih, povijesnih i kulturnih resursa, regija izazova i mogućnosti, poželjna za život, rad i posjećivanje.

NOVOSTI

ARHIVA NOVOSTI
 • Predavanje Daruvar 03.06.2019

  Predavanje Daruvar 03.06.2019

  Saznajte više
 • Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

  Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

  Saznajte više
 • NOVE POTPORE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

  NOVE POTPORE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

  Saznajte više
 • Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva

  Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva

  Saznajte više
 • RADIONICE za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

  RADIONICE za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS LAG-a BILOGORA-PAPUK

  Saznajte više
 • PODSJETNIK - KORISNICI MJERA 6.3.1 -LAG NATJEČAJ

  PODSJETNIK - KORISNICI MJERA 6.3.1 -LAG NATJEČAJ

  Saznajte više
 • Doneseno 6 Odluka o dodjeli sredstava za projekte pristigle na natječaj LAG Bilogora Papuk

  Doneseno 6 Odluka o dodjeli sredstava za projekte pristigle na natječaj LAG Bilogora Papuk

  Saznajte više
 • Indikativni plan objave natječaja 2019. Program RURALNOG RAZVOJA

  Indikativni plan objave natječaja 2019. Program RURALNOG RAZVOJA

  Saznajte više
 • Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

  Konačna rang lista projekata na natječaju LAG-a Bilogora-Papuk za tip operacije 3.1.1. LRS

  Saznajte više

KARTA LAG-a

mapa LAG-a

PARTNERI